Dessa suppleanter har nyligen meddelade att han skulle gå med på något nytt parti. Tidigare suppleanter har vid upprepade tillfällen uttryckt position som skiljer sig från ledning av "Enhet".

Som rapporterats, partiet "Enhet" har omvaldes sitt ledarskap vid Kongressen kommer att hållas den 19 augusti. Ursprungligen Kongressen, som var planerat att äga rum i September, men i förra veckan Ordförande för "Enhet", Andris Piebalgs som kommer inte längre köra för att kontoret.

Vilja att nominera sin kandidatur till denna ståndpunkt uttrycktes av Vice Ordförande i partiet Edward Smältverk.

Som tidigare nämnts Piebalgs, medlemmar och anhängare av den "Enighet" i väntan på drastiska förändringar, och detta innebär nya ledarskap. Andris Piebalgs är redo att fortsätta att arbeta i partiet och riksdagskandidat.

Enligt honom är partiet stora inre spänningar, men det viktigaste — att återfå förtroendet hos väljarna.