Uppföljare ofta samlar en bra kassan, men ur en kreativ synvinkel kan sluta i ett misslyckande. Här är några exempel på sådana misslyckanden.