Спорт в Латвии

  • Img
  • LTV7: czy Łotwy paraolimpijczycy?

    Wczoraj okazało się, że łotewska paraolimpijska reprezentacja pozostała bez oficjalnej formy. Jej po prostu nikt nie zamówił. Dziś Łotewski komitet olimpijski (LOCKE) oświadczył, że pamiętać o паралимпийцах nie jest zobowiązany. Tymczasem polskich паралимпийцев aktywnie na imię wypowiadać się za inne kraje, informuje Polskie nadawanie LTV7.

    Select