Jak pracowała schemat

Według pełnego tekstu wyroku, z którym magazynu udało się zobaczyć, autorem schematu do uchylania się od podatków był członek zarządu firm Lage Ko i Lage LTD Oleg Арупс (przyznał się do winy). Swoim pomysłem podzielił się z dyrektorem finansowym firmy Lage Ko i członkiem zarządu Lage LTD Galiną Кармач - żoną posła na Sejm Siergieja Потапкина ("Zgoda"). Według oskarżenia, Кармач porozumiała się z głównej firmy Brio Engineering Залманом Brio o stworzeniu specjalnego programu, który mógłby korygować pracę kas fiskalnych. Program Brio napisał wraz z programistą jonaszem tego Генисом. Cieszyły się programem administrator firmy Victor Мельков i asystentów księgowych - Баирма Дамбаева, Helena Nowicka, Robert Gusiew i Ilona Wiszniewskaja.

System działa w następujący sposób. Klient restauracji otrzymał wstępny czek (pirmčeks), a następnie do кассовому urządzenia łączyło "pendrive" ze specjalnym programem, kwota w kasie занижалась, i выбивался ostateczny czek, zmieniać który już nie można. Różnica w kwocie właziła z kasy i przekazywane kierownictwu przedsiębiorstwa.

W ten sposób firma ograniczonej kwoty dziennych przychodów na 20-30%. W marcu 2014 roku przychody 13 restauracji wyniosły 1 368 123 euro, ale "obok kasy" minęło 365 069 euro. Z ostatniej kwoty podatków nie платились. Za okres od stycznia do czerwca 2014 roku (to, co udało się udowodnić w dochodzeniu) "obok kasy" w Lage Ko minęło 2 046 738 euro, w Lage LTD - 81 706 euro. Państwo недополучило 957 800 euro w postaci wpływów podatkowych. W rzeczywistości kwoty mogą być znacznie większe.

Prokurator Igor Герасимин powiedział magazynowi, że schemat był prosty - nie było w niej przelewów na różne konta lub systemu prania dochodów.

Dziennik zauważa, że niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi. W szczególności nie jest jasne, jak wydawanie pieniędzy, które odbywały się "obok kasy". Żaden z ponad 100 допрошенных pracowników przedsiębiorstwa nie przyznał, że otrzymywał wynagrodzenie w kopercie. Jeśli jednak w 2014 roku średnia oficjalna pensja pracownika Lage wynosiła 4424 euro, w 2015 roku - już 8335 euro.

Śledztwa nie udało się udowodnić, że schemat przyniosła żadnych zysków Brio Engineering. Prokurator Герасимин uważa, że firma zdecydowała się na opracowanie programu, aby nie stracić dużego klienta. Według adwokata Galiny Кармач Саулведиса Варпиньша, brała udział w schemacie, ponieważ bała się stracić pracę. Prokurator uważa, że schemat przynosiła zyski tylko jej organizatora - Арупсу.

Kary nie związane z pozbawieniem wolności

Na ławie oskarżonych w "sprawie Ganbei" znalazły się wszystkie dziewięć wyżej wymienionych pracowników Lage Ko, Lage LTD i Brio Engineering. Wszyscy przyznali się do winy i poszli na ugodę z oskarżeniem. Pomimo bardzo duże rozmiary uchylaniu się od płacenia podatków, żaden z oskarżonych nie był skazany do prawdziwego więzienia. Wszyscy oni zostali skazani na dowolny kary na okres od jednego roku (Генис, Мельков) do czterech lat (Арупс), siedem z dziewięciu osób - karze grzywny w wysokości od 7200 euro (Brio) do 37 000 euro (Арупс). Zawsze czasowo zabronione zajmować stanowiska w zarządach przedsiębiorstw. Lage Ko ukarana grzywną na 276 390 euro, kara dla Lage Ltd wyniosła 11 000 euro.

"Kara nie może być zemstą" - wyjaśnił magazynu miękkość kary Герасимин. Państwo zwróciło pieniądze, i w showcase sądzie sensu nie było. "Obciążających winę na okoliczności w sprawie nie stwierdzone. Jeśli posadzimy organizatorów do więzienia i żyli na nasz koszt, nic bym od nich nie wrócił. Jaki jest sens coś zwracać, jeśli siedzisz w więzieniu?", - powiedział prokurator.